Stemning i Bergmannsgata fra Sangerhuset 2 Julemarked foto Bjørg Moen SkanckeMiljøfokus på Julemarked Røros
JulemarkedOm julemarkedet
Samarbeidspartnere

Næringslivet på Røros ser på julemarkedet som et viktig tiltak for regionen og Røros som merkevare og går derfor inn med økonomisk støtte for å bidra til å sikre og videreutvikle arrangementet. Julemarked Røros er viktig for å opprettholde et levende sentrum året rundt, og det tiltrekker seg oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Kurt Näslund / Ren Røros Frontal

Reiselivssjef Tove Martens er tydelig på ringvirkningene julemarkedet har for både overnatting, servering og handel. Handelsstanden og hotellene har alltid bidratt med en egenandel for å finansiere arrangementet.  I takt med at Julemarked Røros har vokst i omfang og popularitet, må sterkere krefter til for å dekke utgiftene og sikre den videre utviklingen.

Rørosbanken, Ren Røros og Coop Midt-Norge er tre aktører som er bevisste sitt samfunnsansvar.

Det er helt naturlig for Rørosbanken å støtte opp:
– Julemarked Røros er noen av årets viktigste dager for både handelsstanden og reiselivet på Røros.
Det er kostbart å arrangere et så stort arrangement med gjennomgående kvalitet, sikkerhet og med merkevaren Røros i høysetet. Vi har tett kontakt med Destinasjon Røros og vet arbeidet de legger ned gjennom hele året for å få alt på plass. Med begrensede inntektsmuligheter, er dette et arrangement vi mer enn gjerne støtter opp om og ønsker skal ha livets rett i årene som kommer, begrunner markedsleder Ingrid B. Svendsen.

I år byr Rørosbanken på en folkefinansieringstjeneste gjennom sitt lokalverdiprogram:

– Lokalverdi.no er drevet av Eika-gruppen, og er en ny nettbasert tjeneste som gjør det enkelt for både privatpersoner og næringsliv å støtte opp om blant annet lokale arrangementer og prosjekter gjennom lag og foreninger. Julemarked Røros er det første vi lanserer gjennom denne portalen her på Røros. Banken stiller med et grunnbeløp i tillegg til at de dobler beløp som kommer inn utenfra forteller markedssjef Ingrid Svendsen.

Julemarkedet er viktig for næringslivet

Henriette Dahl, senterleder ved Domus Røros understreker at dette er et bidrag fra Coop Midt-Norges sine butikker på Domus kjøpesenter og Prix.

– Vi er svært glade for at det arrangeres et julemarked på Røros. Vi som jobber på Domus ser frem til arrangementet, det er både hektisk og artig! Vi vil gjerne være med å bidra til den fortsatte utviklingen av Julemarked Røros, sier hun.

Arnt Sollie er direktør for Ren Røros, og går inn med støtte til Julemarked Røros. Hans begrunnelse er at julemarkedet er et av Europas beste, og at Destinasjon Røros gjør mye for å løfte Røros som sted og merkevare.

– Det er viktig for næringslivet i regionen, og da må vi være med og dra lasset. Dette er vår måte å gi tilbake til kommunen og lokalsamfunnet på, slik vi også gjør i andre sammenhenger. Denne gangen er vi glade for å kunne bidra til å sikre Julemarked Røros, sier Sollie.

 

Her kan du lese mer om lokal verdiskaping og bidra til Julemarked Røros.

RELATED POSTS