Rørosbanken bidrar med uvurderlig støtte til Julemarked Røros. Foto: Svein Eggan

Rørosbanken – trofast medspiller til Julemarked Røros

Rørosbanken – trofast medspiller til Julemarked Røros

Så mye mer enn et arrangement, så mye mer enn en bank.

Det er helt naturlig for Rørosbanken å støtte opp om julemarkedet.

– Julemarkedet er noen av årets viktigste dager for både handelsstanden og reiselivet på Røros i kroner og gode opplevelser.
Det er kostbart å gjennomføre et så stort arrangement med gjennomgående kvalitet, sikkerhet og med merkevaren Røros i høysetet.

Vi har tett kontakt med Julemarked Røros og vet hvor mye arbeidet de legger ned gjennom hele året for å få alt på plass. Dette er et viktig arrangement vi mer enn gjerne støtter opp om og som vi ønsker skal ha livets rett i årene som kommer. Både økonomiske og sosiale ringvirkninger er av uvurderlig verdi understreker markedssjef Robert Holm.

God samhandling skaper positiv aktivitet

Rørosregionen har få innbyggere, og for å løfte små og store arrangement må vi ha et godt samarbeid. Et samarbeid som er tuftet på økonomisk støtte, men like viktig, en god dialog om utviklingsmuligheter, frivillighet og økt verdiskaping. Vi må stå sammen om gode lokalsamfunn avslutter Holm.

Foto: Svein Eggan